iNWit 13

iNWiT n°13
 
Tijdschrift voor Psychoanalyse van de NLS

 


Na de studiedag verkrijgbaar op andere activiteiten, via de website van de Kring voor Psychoanalyse (www.kring-nls.org) en in verschillende boekhandels in Vlaanderen en Nederland, die u eveneens op de website terugvindt.

 
Het nummer is volledig gewijd aan het thema ‘crisis’, een courante meesterbetekenaar die de laatste weken en maanden meer dan ooit aanwezig is binnen de gangbare vertogen. Maar wat heeft de lacaniaanse psychoanalyse over de 'crisis' te zeggen en hoe benadert zij de momenten van crisis die een subject doormaakt voor, tijdens, in of na een analyse? 
Je kan het lezen in het nieuwste nummer van iNWiT en vindt er ook belangrijke oriënterende teksten van J. Lacan en J.-A. Miller.
 

 
INHOUD

 
Peter Decuyper – Editoriaal

JACQUES LACAN:

De Derde
Jacques Lacan – 1974 – Interview in Panorama

JACQUES-ALAIN MILLERS LACANIAANSE ORIËNTATIE:

Pure psychoanalyse, toegepaste psychoanalyse en psychotherapie
Het reële is zonder wet

CRISIS VAN HET SYMBOLISCHE, BARST IN HET IMAGINAIRE, 
MANIFESTATIE VAN HET REËLE:

Gil Caroz - Crisismomenten
Dominique Holvoet - Symptomen van crisis, crisis van het symptoom
Frank Rollier - Wanneer de crisis doet ontwaken
Yves Vanderveken - Crisis, trauma en subjectieve beslissing
Guy Briole - Het trauma, paradigma van de crisis
Miquel Bassols - Klinische effecten van de financiële crisis
Geert Hoornaert - In Flanders Fields … Oorlog in crisis

SUBJECTIEVE CRISIS EN HAAR BEHANDELING IN DE KLINISCHE PRAKTIJK:

Luc Vander Vennet - Van crisis naar trauma en terug
Vic Everaert - “Ik sta bijna op nul!” Logica van de crisis in een geval van verslaving
Glenn Strubbe - Tussen weten en letter
Anne Lysy en Florencia Shanahan - De ontbrekende partner

GETUIGENISSEN VAN CRISISMOMENTEN IN EN NA EEN ANALYSE:

Hélène Bonnaud - Crisismomenten en aan-het-weten-verondersteld subject
Bruno de Halleux - Een val

INTERVIEW:

De financiële crisis, beschouwd door Jacques-Alain Miller - Interview in Marianne
Het karnaval van de angsten - Interview met Jacques-Alain Miller in Le Point