iNWit 12

 

INWIT 12: de paradoxen van het verlangen

 

Geert Hoornaert – Editoriaal

JACQUES LACAN

Een hoofdstuk uit het Seminarie VI, Le désir et son interprétation

Er is geen Ander van de Ander (Les XVI van 8 april 1959)

JACQUES-ALAIN MILLERS LACANIAANSE ORIËNTATIE

Een inleiding tot Seminarie VI Het verlangen en de interpretatie ervan

Een bedenking over het Oedipuscomplex…en wat daaraan voorbij ligt

THEORIE: DE PARADOXEN VAN HET VERLANGEN

Jacques Borie – Het verlangen, het object en de Ander

Lieve Billiet - Verlangen en liefde voorbij de Oedipus

Philippe Lacadée - De ervaring van het verlangen en de mogelijke toevlucht daartoe

Pierre Naveau – Fantasma en wijzen van spreken

Erwin Jans – De tanden van Yorick

Philippe Hellebois – “Wat voor Hamlet als gif werkt, is het spreken van zijn vader”

Geert Hoornaert – Hamlet en de bestaanssmart

KLINIEK: DE ERVARING VAN HET VERLANGEN

Jean-François Lebrun – Van wat niet gezegd kan worden naar wat niet gezegd moet worden

Thomas Van Rumst – “Welkom in België”

Nathalie Laceur – Een wanorde teweeg brengen

Anne Beraud – Een last zijn voor de Ander

Ben Verzele – Finetuner

PASSE: VAN DE SUBJECTREPRESENTATIE NAAR DE BETEKENAAR ALLEEN

Anne Lysy – Zeggen, nog steeds

Anaëlle Lebovits-Quenehen – De boorden uittekenen van wat niet gezegd kan worden – Mijn onmenselijkheden

ACTUALITEIT

Autisme, evidence based practice en psychoanalyse – een interview met Ignaas Devisch