Communiqué (nederlandstalig)

Communiqué


We hebben met veel aandacht
het overleg gevolgd dat twee jaar geleden plaatsvond in België, met betrekking
tot de wet over de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Dat overleg heeft
geleid tot het aannemen van een wet die niet alleen niemand uitsloot, maar ook
een compromis en een evenwicht inhield tussen verschillende stromingen, waarbij
bovenal de uitzonderingspositie van de psychoanalyse en haar onderscheid met de
psychotherapie werd erkend.

Vandaag zijn we diep bezorgd
over het feit dat die wet opnieuw in vraag wordt gesteld en dat er in het
geheim een nieuw ontwerp werd uitgewerkt door een Belgische politica. Dit
ontwerp blijkt, op de meest arbitraire manier, een onverantwoorde aanval tegen
de praktijken van het woord te zijn. Het gaat om niet meer of niet minder dan
een ongekende teruggang in vergelijking met wat er na constructieve
uitwisselingen en debatten was bekomen.

Dit wetsontwerp is gebaseerd
een sciëntistische ideologie en bewierookt autoritaire methodes. Het wil andere
praktijken in het gareel dwingen, praktijken die vrijheid van spreken als een
fundamenteel principe van hun werkwijze beschouwen.
 

Dit wetsontwerp doet afbreuk
aan de vrijheid van iedereen die zich in deze praktijken inzet, zowel langs de
kant van de clinici, als langs de kant van de patiënten.

Dit wetsontwerp is niet alleen
een zaak voor onze Belgische collega’s en vrienden van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS, het ACF-Belgique et de Ecole de
la Cause Freudienne
. Het is ook van belang voor de mensen die er zich voor
inzetten dat deze praktijken het lijden van vrouwen, mannen en kinderen die
beroep op hen doen, zouden kunnen blijven behandelen.

Daarom verlenen wij onze
onvoorwaardelijke steun aan wie de strijd aangaat tegen dit wetsontwerp. We
moeten ervoor zorgen dat dit ontwerp niet alles vernietigt van wat na hevige
strijd en met gezond verstand verworven werd en dat het wettelijk kader voor
deze praktijken van het woord niet zou bestaan uit dwang of uitsluiting. De
strijd die nu opnieuw is begonnen, is meer dan ooit de onze. Het gaat om wat we
in onze School, de NLS, als het hoogst belangrijke delen, namelijk de toekomst
van de psychoanalyse in Europa. 

 

Yves Vanderveken  Lilia Mahjoub

Voorzitter                     Vice-voorzitster

New Lacanian School
Désinscription: envoyez un message à : nls-messager-unsubscribe@amp-nls.org

Nous contacter: nls-messager-help@amp-nls.org

Nouvelle inscription: https://amp-nls.org/page/fr/42/sinscrire-nls-messager

| Le site de la NLS www.amp-nls.org

New Lacanian School
Unsubscribe by sending a message to:nls-messager-unsubscribe@amp-nls.org
Enquiries:
nls-messager-help@amp-nls.org

New registration: https://amp-nls.org/page/gb/42/sinscrire-nls-messager

| The website of the NLS www.amp-nls.org

   

 

Back to list