Kring voor psychoanalyse van de NLS – Journée d’étude/Study-Day, 20 mars/March

Activités des Sociétés et Groupes de la NLS
Activities of the Societies and Groups of the NLS

Study-Day of the/Journée d'étude du Kring voor psychoanalyse van de NLS

"Crisis and Creation" / "Crise et création"


With / avec: Lieve Billiet (présidente du Kring/president of the Kring) et Yves Vanderveken
(president of the NLS/président de la NLS) – Glenn
Strubbe, Vic Everaert, Nathalie Laceur, Luc Vander Vennet, Charlotte
Luyckx, Geert Hoornaert, Lieven Jonckheere, Joost Demuynck

Erik Mertens (in conversation with/entretien avec Christophe Vekeman
concerning the crisis named 'Marie'/concernant la crise nommé 'Marie' (his most recent novel/son dernier roman); Stijn Vanheule: Interview with/avec
Lieve Billiet. The devastated
desire. Psychoanalysis as a way out of the trauma/ Désir foudroyé.
Sortir du traumatisme par la psychanalyse. Présentation du livre de
Sonia Chiriaco (traduit en Néerlandais par Lieve Billiet et Els Van
Compernolle)

****

CRISIS EN CREATIE

 
Vrijdag 20 maart 2015 van 9u30 tot 16u30
 
Nemrodzaal, Goudstraat 37 (ingang Willem de Beersteeg), 9000 Gent
 
 
Lacan noemt de mens een spreekwezen (parlêtre). De taal bepaalt ons lot doordat ze toelaat om 
onszelf te benoemen (Symbolische) én te verbeelden (Imaginaire), maar ook doordat ze een grens 
bepaalt met wat buiten de taal valt en aan elke voorstelling ontsnapt en van daaruit als Reële 
insisteert. Het is binnen dit spanningsveld dat problemen de vorm van crisissen en oplossingen de 
vorm van creaties kunnen aannemen. Crisis is een naam van het Reële dat het spreekwezen ontglipt, 
waardoor het verstoord, ontregeld, ontsteld geraakt, … Daarop moet het dan wel met creaties 
antwoorden: dromen en fantasma’s, symptomen en uitvindingen, …. 
In de voormiddag zullen we in een aantal klinische vignetten proberen te tonen op welke singuliere 
wijze spreekwezens in crisis en creatie verknoopt kunnen zitten. In de namiddag krijgen we dan een 
analyse van de crisis in de hypermodern te noemen geestelijke gezondheid, een gesprek met een 
schrijver over crisis en literatuur en een interview met één van de vertalers van de pas verschenen 
Nederlandstalige uitgave van een boek over trauma.
 

Programma

9u30 – 10u00 onthaal met koffie
 
10u00 – 10u15  inleiding door Lieve Billiet, voorzitster van de Kring voor Psychoanalyse van de 
NLS en Yves Vanderveken, voorzitter van de New Lacanian School
 
10u15 – 11u45 twee klinische vignetten
Glenn Strubbe: Vijand van de nachtmerrie, vriend van de crisis
Vic Everaert: ‘Ik sta bijna op nul!’. Farmacologische ontwenning als voorbode van de crisis
Discutante: Nathalie Laceur
 
11u30 – 12u45 twee klinische vignetten
 
Luc Vander Vennet: Van crisis naar trauma en terug
Charlotte Luyckx: 99,99 % meester
Discutant: Geert Hoornaert
 
12u45 – 14u15 lunch
 
14u15 – 15u00 Erik Mertens in gesprek met Christophe Vekeman over de crisis genaamd  ‘Marie’
 
15u00 – 15u45 lezing door Lieven Jonckheere: Hypermoderne geestelijke gezondheid als 
permanente crisis
Discutant: Joost Demuynck
 
15u45 – 16u25: ‘Verpletterd verlangen. Psychoanalyse als weg uit het trauma.’ Interview door 
Stijn Vanheule met Lieve Billiet, één van de vertalers van het boek van Sonia Chiriaco
 
16u25-16u30  voorstelling PIPOL 7 door Nathalie Laceur
 
16u30  receptie
 

Personalia

Lieve Billiet is klinisch psychologe, lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS en analytica met 
praktijk (A.P.) van de New Lacanian School.
 
Joost Demuynck is klinisch psycholoog, lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS en analyticus 
met praktijk (A.P.) van de New Lacanian School.
 
Vic Everaert is klinisch psycholoog en lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS.
 
Geert Hoornaert is klinisch psycholoog, lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS en analyticus 
met praktijk (A.P.) van de New Lacanian School.
 
Lieven Jonckheere is klinisch psycholoog, lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS en 
analyticus met praktijk (A.P.) van de New Lacanian School.
 
Nathalie Laceur is klinisch psychologe, lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS en analytica 
met praktijk (A.P.) van de New Lacanian School.
 
Charlotte Luyckx is klinisch psychologe en lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS.
 
Erik Mertens is klinisch psycholoog en lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS.
 
Glenn Strubbe is klinisch psycholoog en lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS.
 
Luc Vander Vennet is klinisch psycholoog, lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS en 
analyticus met praktijk (A.P.) van de New Lacanian School.
 
Yves Vanderveken is klinisch psycholoog, lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS en 
analyticus lid van de School (A.M.E.) van de New Lacanian School en de Ecole de la Cause freudienne.
 
Stijn Vanheule is klinisch psycholoog, lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS en analyticus 
met praktijk (A.P.) van de New Lacanian School. Hij is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en 
Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent.
 
Christophe Vekeman is licentiaat in de klinische psychologie, schrijver van verhalen, gedichten, 
essays en verschillende romans. ‘Marie’ is de titel van zijn laatste roman.
 

Praktisch

Bijdrage (inclusief koffie, broodjeslunch en receptie):
 
65 euro
30 euro voor studenten (< 26j en mits voorlegging studentenkaart)
 
De inschrijving is effectief na betaling van het verschuldigd bedrag op rekeningnummer:
BE94-3800-1991-8114 van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS vzw,
met vermelding van uw naam en ‘studiedag 20 maart’
 
Het aantal plaatsen is beperkt.
 
Accreditering aangevraagd.
 
Bereikbaarheid: Wie met de wagen komt, kan parkeren op de parking vrijdagsmarkt. Voor info over 
 
Info: billietlieve@gmail.com

New
Lacanian School

Désinscription:

envoyez un message à
:
nls-messager-unsubscribe@amp-nls.org

Nous
contacter:
nls-messager-help@amp-nls.org

Nouvelle

inscription: https://amp-nls.org/page/fr/42/sinscrire-nls-messager

| Le
site de la NLS
www.amp-nls.org

|
Agenda en ligne –
Cliquez

ici

New

Lacanian School
Unsubscribe

by sending a message
to:
nls-messager-unsubscribe@amp-nls.org
Enquiries:

nls-messager-help@amp-nls.org

New
registration:
https://amp-nls.org/page/gb/42/sinscrire-nls-messager

|
The website of the
NLS
www.amp-nls.org

|
On-line calendar –
Click

here

Back to list