Cercle de Cracovie

Site web
www.psychoanaliza.com.pl


Bureau

Présidente
Małgorzata Ławniczek
lawniczek.m@gmail.com

Secrétaire
Małgorzata Biczyńska
biczynska.malgorzata@gmail.com

Trésorière
Agnieszka Alksnin-Szewczyk
ines127@interia.pl

Membre du Bureau
Arkadiusz Garczyński
arkadiuszgarczynski@gmail.com


Autres fonctions

Déléguée aux cartels
Emilia Prochownik
emilia.prochownik@gmail.com

Comité d’audit

Przemysław Mączka – Président
przemaczka@interia.pl

Malgorzata Pietrusiak
gosia_wb@wp.pl

Serge Dziomba
serge.dziomba@wanadoo.fr

Membres

 • BICZYNSKA VEL BICZ Malgorzata
 • DOGUET-DZIOMBA Marie-Hélène, NLS Member
 • DRWIEGA Marek
 • DZIOMBA Serge, NLS Member
 • GARCZYŃSKI Arkadiusz
 • GORZULA Malgorzata, NLS Member
 • GRZYBOWSKI Antoni
 • GZYL Monika
 • HENZEL-KORZENIOWSKA Alina, NLS Member
 • JAKUBOWSKI Patryk
 • KISIELEWSKA Magdalena
 • KOLASA Maciej
 • KRZEMINSKA Marzanna
 • LAWNICZEK Malgorzata, NLS Member
 • MACZKA Przemysław
 • MYSONA Agata
 • ORYSIAK Malgorzata
 • PROCHOWNIK Emilia
 • SKRIWAN Anna
 • STAWOWSKA Bogumila
 • SZEWCZYK-ALKSNIN Agnieszka
 • TRACZYK Isabella
 • TROBAS Guy, NLS Member
 • ZUKOWSKI Slawomir