Moments of crisis – Bulgarian

 

Vers le congrès de la NLS 
Moments de crise
Genève,  9 et
10 mai 2015
 
 
Bulgare

Моменти на
криза

full version attached – version complète en fichier attaché

 

Моменти на
криза

Гил
Кароз

 

Една хипотеза: списъкът от психоаналитични групи, които
съставляват НЛШ съдържа едно знание за „криза“, което представлява интерес да
бъде осветлено тук. Ако мислим за кризата като за едно от господстващите
означаващи на съвремието и като такова за начин да се назове реалното, широкият
спектър от държави, обхванати от нашата Школа може да ни научи на поредицата от
начини на отношения с реалното. Между Израел, страна постоянно в криза и
Швейцария, която изглежда избягва всякакви кризи, Гърция и Ирландия, които се
превърнаха в емблеми на икономическата криза в Европа, Великобритания и Канада,
които са първопроходниците на кризата в науката и технологията, Белгия в центъра
на лингвистична криза, Украйна белязана от кризата на държава, изпитваща
трудност да се установи като такава и да спрем до тук.

 

Означаващото „криза“ се отнася етимологически до критичен
момент на дълбока промяна, а също така до преценяване на решение, което трябва
да бъде взето. От времето на Хипократ това означаващо е било използвано в
областта на медицината да обозначи фаза на болестта, в която симптомите се
проявяват в остра форма. По-късно терминът „криза“ намери своето естествено
място в областта на психиатрията и много лесно се просмука в полето на Другия,
което наричаме политическо, икономическо, социално, историческо и морално. Днес
това означаващо е част от ежедневната реч.

Traduction: Evgueni Gentchev

 

New
Lacanian School

Désinscription: envoyez un message à :
nls-messager-unsubscribe@amp-nls.org

Nous contacter: nls-messager-help@amp-nls.org

Nouvelle inscription: https://amp-nls.org/page/fr/42/sinscrire-nls-messager

| Le site de la NLS www.amp-nls.org

| Agenda en ligne – Cliquez ici

New
Lacanian School

Unsubscribe by sending a message to: nls-messager-unsubscribe@amp-nls.org
Enquiries: nls-messager-help@amp-nls.org

New registration: https://amp-nls.org/page/gb/42/sinscrire-nls-messager

| The website of the NLS www.amp-nls.org

| On-line calendar – Cliquez
ici

 

Back to list