Moments of Crisis – Hebrew / ?????

 
Towards the NLS Congress
 
Moments of Crisis
Geneva,  9th and 10th May 2015
Moments of Crisis
Gil Caroz
  [Hebrew]
 
Full version attached
 
 
לקראת הכנס של הנל"ס
רגעים של משבר 
 
 
רגעים של משבר
גיל כרוז
 
היפותזה: ללקט הקבוצות הפסיכואנליטיות המרכיבות את ה-NLS יש ידע אודות "המשבר", ידע אשר אולי יהיה זה מעניין להציג. בראייה של המשבר כאחד ממסמניאדון של זמננו, ובתור שכזה אופן לכנות את הממשי, מכלול המדינות שהאסכולה שלנו מקיפה יכולות ללמד אותנו על מגוון של דרכי זיקה אל הממשי. בין ישראל, מדינה הנתונה במשבר ללא הפסקה, ושוויץ, הנדמית כמי שחומקת מכל המשברים, הפכו יוון ואירלנד לסימני המשבר הכלכלי באירופה, בריטניה וקנדה הן המבשרות של משבר המדעיזם והטכנולוגיה, בלגיה היא מקום של משבר לשוני, אוקראינה נקטעת בידי משברים של מדינה המתקשה לבסס את עצמה ככזאת, וכן הלאה…
  
המסמן "משבר" מתייחס אטימולוגית לרגע קריטי שבו הדברים מתמוטטים, וכן להכרעה בנוגע להחלטה שנדרש לקבל. מסמן זה אומץ על-ידי הרפואה מאז ימיו של היפוקרטס כדי לציין שלב של המחלה שבו הסימפטומים מתבטאים בצורה אלימה. מאוחר יותר, המילה "משבר" מצאה בטבעיות את מקומה בפסיכיאטריה, והסתננה בקלות לממדים אחרים של האחר, ממדים אותם אנו מכנים פוליטיקה, חברה, כלכלה, היסטוריה ומוסר. כיום מסמן זה הוא חלק משפת היומיום.
 
 
המשך המאמר בקובץ המצורף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  New Lacanian School
Désinscription: envoyez un message à :
nls-messager-unsubscribe@amp-nls.org  
| Le site de la NLS www.amp-nls.org |  
| Agenda en ligne – Cliquez ici

New Lacanian School
Unsubscribe by sending a message to: nls-messager-unsubscribe@amp-nls.org
Enquiries:
nls-messager-help@amp-nls.org
| The website of the NLS www.amp-nls.org
| On-line calendar – Cliquez ici
 

 

 
Back to list