Hellenic Society

Website
www.hellenicsociety-nls.gr


Board (11/2020- 11/2022)

Chair
Réginald Blanchet
rblanchet@otenet.gr

Secretary
Eleni Rigoutsou
erigoutsou@gmail.com 

Treasurer and cartel secretary
Anna Pigkou
apigkou@gmail.com


Other Functions

Representative of Athens
Yannis Grammatopoulos
yanni.grammatopoulos@gmail.com

Delegate of Thessalonica
Theodoros Valamoutopoulos
valamoutopoulos@msn.com


Admission Committee
Reginald Blanchet
Yannis Grammatopoulos
Yannis Dimitrakos
Despina Karagianni
Eleni Koukouli
Epaminondas Theodoridis
Théodore Valamoutopoulos
The current President of the NLS or his representative


Review 
Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (LA PSYCHANALYSE)

Editor in Chief
Réginald Blanchet
rblanchet@otenet.gr

Publishing Committee
Yannis Grammatopoulos
Yannis Dimitrakos
Despina Karagianni
Eleni Koukouli
Nassia Linardou-Blanchet
Anna Pigkou
Epaminondas Theodoridis
Theodoros Valamoutopoulos


Statutes
Visit Statutes page >

Members

 • AGAPAKI Polina
 • ANDRIANOPOULOU Eufrosyni
 • APAZIDOU Nouli, NLS Member
 • BAKOULA Evanthia-Anna
 • BLANCHET Réginald, NLS Member
 • CHRISTOPOULOU Stavroula
 • DIMITRAKOS Yannis, NLS Member
 • DIMITRAKOU Olga
 • DOUROS Evangelos
 • FINIOTOU Maria
 • GRAMMATOPOULOS Giannis
 • GYFTOPOULOU Alexandra
 • HILA Artemis
 • KARAGIANNI Despina, NLS Member
 • KARATZOUNI Maria-Anna
 • KASTANIDOU Sofia
 • KATSAROS Panagiotis
 • KOSMOPOULOS Panagiotis
 • KOUKOULI Eleni, NLS Member
 • KOUMIDI Eleni
 • KRAVVA Katerina
 • KYRIAKOU Despina
 • LEMPEROU Dafni
 • LINARDOU-BLANCHET Nassia, NLS Member
 • MALLIS Dimitrios
 • MOLARI Eleni, NLS Member
 • PAPANIKOLAOU-THEODORIDOU Nafsika, NLS Member
 • PATIA Veroniki
 • PEPELI Hara, NLS Member
 • PIGKOU Anna, NLS Member
 • RIGOUTSOU Eleni, NLS Member
 • SOTIRIOU Filomeni
 • STARFA Katerina
 • STELETARI Stella
 • THEODORIDIS Epaminondas, NLS Member
 • THEODOROPOULOU Sophia
 • TOYAS Danaé
 • VALAMOUTOPOULOS Theodoros, NLS Member
 • VAMVAKA Georgia